Αίθουσα Επίδειξης Πειραμάτων Φυσικής

 


front_1  12339481_1681921535356150_2208572563545157813_o 12375024_1681921358689501_384645592304421192_o 12377691_1681921042022866_3845465631474029498_o

Στο Τμήμα Φυσικής λειτουργεί από το φθινόπωρο του 2008 μια νέα Αίθουσα Επίδειξης Πειραμάτων Φυσικής (Αίθουσα Φ3-126/122). Στην αίθουσα αυτή βρίσκονται εγκατεστημένες διάφορες διατάξεις επίδειξης πειραμάτων Κλασικής Φυσικής χωρισμένες σε διάφορες θεματικές ενότητες οι οποίες περιλαμβάνουν: Μηχανική, Μηχανικά και Ηχητικά κύματα, Θερμοδυναμική, Ηλεκτρομαγνητισμό, Φως, Ηλεκτρομαγνητικά Κύματα και Οπτική, καθώς επίσης και διατάξεις διαφόρων πειραμάτων επίδειξης Σύγχρονης Φυσικής. Κάθε διάταξη έχει διαδραστικό χαρακτήρα, με σκοπό οι χρήστες της ακολουθώντας τις προτεινόμενες οδηγίες που υπάρχουν σε κάθε πείραμα, να μπορούν να διεξάγουν την πειραματική διαδικασία, να κατανοούν τις φυσικές αρχές στις οποίες στηρίζεται η λειτουργία της και να εξηγούν τα αποτελέσματα.

Διάταξη της Αίθουσας

Η λειτουργία της αίθουσας συνεισφέρει στην υποστήριξη προπτυχιακών μαθημάτων, στην υποστήριξη των μαθημάτων και της έρευνας στα πλαίσια τους Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του τμήματος «Νέες Τεχνολογίες και Έρευνα στην Διδακτική της Φυσικής» και βοηθά να καταστεί ελκυστική η Φυσική στους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η αίθουσα διατίθεται για την επίδειξη Πειραμάτων Φυσικής σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου, οι οποίοι μπορούν να την επισκεφθούν σε ομάδες ύστερα από σχετική επιλογή της ημερομηνίας επίσκεψης από το σχετικό Ημερολόγιο Επισκέψεων και σε συνεννόηση του υπευθύνου της επίσκεψης με την Συντονιστική Επιτροπή Λειτουργίας της αίθουσας μέσω αποστολής σχετικού αιτήματος στην γραμματέα κα. Ε. Γαλάνη (email:egalani@uoi.gr, τηλ. 2651008569).

Η Αίθουσα χρησιμοποιείται επίσης από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ  «Νέες Τεχνολογίες και Έρευνα στην Διδακτική της Φυσικής», καθώς και από προπτυχιακούς φοιτητές και διαθέτει εξοπλισμό για την διενέργεια και επίδειξη εικονικών Πειραμάτων Φυσικής σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή καθώς και ένα χώρο για την διεξαγωγή σεμιναρίων.

Η δημιουργία της αίθουσας χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Νέες Τεχνολογίες και Έρευνα στην Διδακτική της Φυσικής» μέσω του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ του Υπουργείου Παιδείας, καθώς και από το Τμήμα Φυσικής.