Οπτική

  • Δίσκος του Νεύτωνα (Οπτική)

    ΔΙΣΚΟΣ NEWTON Διάταξη: Πλαστικός κυκλικός δίσκος διαμέτρου 170 mm ο οποίος αποτελείται από τμήματα διαφορετικών χρωμάτων ( κόκκινο, πορτοκαλί,...

    0
  • Ανάκλαση από καθρέπτη (Οπτική)

    Χρησιμοποιούμε το φύλλο επίδειξης F. Τοποθετούμε το laser, στο φύλλο, υπό γωνία και το ρυθμίζουμε στην λειτουργία της μιας...

    1