Δίσκος του Νεύτωνα (Οπτική)

Δίσκος του Νεύτωνα (Οπτική)

ΔΙΣΚΟΣ NEWTON

Διάταξη:

  • Πλαστικός κυκλικός δίσκος διαμέτρου 170 mm ο οποίος αποτελείται από τμήματα διαφορετικών χρωμάτων ( κόκκινο, πορτοκαλί, κίτρινο, ανοιχτό πράσινο, σκούρο πράσινο, ανοιχτό μπλε, σκούρο μπλε και ιώδες.
  • Βάση στήριξης.
  • Μοτέρ

 newton_disk_1

Διαδικασία:

Ανοίγουμε το διακόπτη του μοτέρ. Παρατηρούμε ότι για μια συγκεκριμένη συχνότητα περιστροφής ο δίσκος κατά την περιστροφή του φαίνεται σχεδόν λευκός. Γιατί συμβαίνει αυτό;

Εξήγηση:

Το ορατό λευκό φως ( π.χ. το φως του ήλιου ή των λαμπτήρων) περιέχει όλα τα μήκη κύματος (ή τις συχνότητες) που μπορούν να ανιχνευτούν από το ανθρώπινο μάτι ( μεταξύ 400 nm και 700 nm). Ανάλογα με αυτά τα μήκη κύματος, το φως ανιχνεύεται ως διαφορετικό χρώμα από τα ανθρώπινα μάτια. Έτσι, τα χρώματα που περιέχονται στο λευκό φως είναι το:

  • κόκκινο: περίπου 700nm – 650 nm
  • πορτοκαλί: περίπου 650 nm – 600 nm
  • κίτρινο: περίπου 600 nm – 550 nm
  • πράσινο: περίπου 550 nm – 500 nm
  • κυανό: περίπου 500 nm – 450 nm
  • ιώδες: περίπου 450 nm – 400 nm

Όταν βλέπουμε σε ένα χαρτί όπως αυτό του δίσκου του Newton ένα χρώμα, αυτό προκύπτει από την ανάκλαση του προσπίπτοντος λευκού φωτός. Αυτή η ανακλώμενη ακτινοβολία περιέχει μόνο εκείνα τα μήκη κύματος που αντιστοιχούν στο χρώμα αυτό. Όλα τα άλλα μήκη κύματος που περιέχονται στο λευκό φως που προσπίπτει απορροφούνται από το υλικό βαφής του χρώματος.

Το μαύρο χρώμα αντιστοιχεί στην έλλειψη οποιουδήποτε άλλου χρώματος , δηλαδή το υλικό που είναι μαύρο απορροφά πλήρως όλα τα μήκη κύματος του λευκού φωτός. Όταν ο δίσκος είναι ακίνητος ή κινείται αργά, το μάτι μας προλαβαίνει να ξεχωρίσει τα διαφορετικά χρώματα, που προκύπτουν από την ανάκλαση του λευκού φωτός πάνω στο χαρτί. Όταν όμως κινείται πολύ γρήγορα, το ανθρώπινο μάτι δεν προλαβαίνει να ξεχωρίσει κάθε χρώμα χωριστά και ΄΄βλέπει΄΄ μια  σύνθεση όλων αυτών των χρωμάτων που  αποτελεί στην ουσία το λευκό φως.

newton_disk_2