Αίθουσα Επίδειξης Πειραμάτων Φυσικοχημείας

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΥΛΙΚΑ-ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ Στο Τμήμα Φυσικής λειτουργεί από το 2015 νέα Αίθουσα Επίδειξης Πειραμάτων Φυσικοχημείας (Αίθουσα Φ3-123) με την εξής θεματολογία: Μικροκύματα, Πολυμερή και Κατάλυση. Τα πειράματα στοχεύουν στην ανάπτυξη ενός εναλλακτικού τρόπου σκέψης και την ανάδειξη της συναρπαστικής όψης των Θετικών Επιστημών. Επιπλέον, αποσκοπούν στην κατάρτιση των σπουδαστών του τμήματός μας-που πρόκειται να ασχοληθούν με τη μέση εκπαίδευση-στη διεξαγωγή ευφάνταστων πειραμάτων Φυσικής & Χημείας που καθιστούν ελκυστικό το πεδίο σε μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

physical_chemistry
Η αίθουσα διατίθεται για την επίδειξη πειραμάτων σε μαθητές/καθηγητές γυμνασίου και λυκείου. Στο παρακάτω link θα βρείτε αναρτημένο αρχείο με πλούσιο φωτογραφικό υλικό και οδηγίες διεξαγωγής των πειραμάτων (Υλικό Πειραμάτων ΦυσικοΧημείας  - Φυσικοχημεία του Άνθρακα).